Manažment školy
Personálne
KoronaServis
Všetko
Prevádzka školy
Učebný proces

Manažment školy

koordinácia a manipulácia v otázkach ľudských, finančných, materiálnych, intelektuálnych alebo nehmotných zdrojov.

Personálne

problematika v oblasti ľudských zdrojov od výberového konania až po odchod na dôchodok.

KoronaServis

Všetko

Prevádzka školy

prevádzkový režim školy a všetkých jej zložiek /RZ, ŠKD, CVČ, jedálne.../, prevádzkové pravidlá, vnútorný poriadok, hmotná zodpovednosť či GDPR.

Učebný proces

organizačná aj obsahová stránka /učebné plány a osnovy, metodické pokyny, učebnice.../

Stále máte otázku?

Ak nemôžete nájsť otázku v našom FAQ, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. V čo najkratšom čase Vám odpovieme!

koronaservis@periskop.sk

Najlepší spôsob, ako získať odpoveď rýchlejšie!

otazka@periskop.sk

Najlepší spôsob, ako získať odpoveď rýchlejšie!